indy_swag
"อย่ามาเลวใส่ ไม่ชอบ" "นึกว่าผู้หญิงจะชอบคนเลว ยิ่งเลวเท่าไหร่ยิ่งดีน่ะ" ทั้งที่กับคนอื่นผมมักจะเยือกเย็น พูดน้อย และควบคุมตัว...