MaSaLaN
"กันต์และเรนนี่ ได้การ์ดมหาเวทใบใหม่มาครอบครอง ฟ้า เองก็ฟื้นจากการเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้ว อีกทั้งพวกเขายังได้เบาะแสของ เทพอสูรสปริง ที่อยู่ในเมืองท...