มานาร์
ชีวิตอันสดใสของเด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล ความทุกข์ทรมานที่ประสบส่งผลให้ความเป็นคนรักสนุกจางหาย มีเพียงความแค้นกับคนคนเดียวเท่านั้นที่ดึงรั้...