ภรปภัช
ซีรี่ส์เสน่หาซาตาน มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ซาตานร้ายลวงใจรัก 2. ร่านสวาทซาตานร้าย 3. แผนลวงใจนายซาตาน 4. เกมรักร้ายของนายซาตาน ...