ภรปภัช
มาเฟียร้ายปล้นรัก (อเล็กส์ & มิน) เพราะไม่ต้องการให้แม่ของลูกกลับเข้ามาในชีวิต เขาจึงจำต้องแต่งงานใหม่เพื่อตัดปัญหาตามที่มารดาแนะนำ อเล็กส์...