เจิ้งเป่า CherngPoa
อดีตดำเนินชีวิตตามแต่เทพชะตากำหนดไว้ด้วยพันธะสัญญาผูกวิญญาณ แม้นหลุดพ้นเจ้าของพันธะก็ยังคงตามติด ด้วยความเห็นใจของเทพจันทราและเทพโชคลาภที่ไม่ชอบใจบท...