ณจันทร์นรา
กฎของการเป็นผู้หญิงของอสูรร้ายมีเพียงข้อเดียว คือเธอ...ห้ามหลงรักเขา! บรูซ โฮลกินส์ ทำพลาดอยู่อย่างหนึ่งก็ตอนที่เขาปล่อยให้ล...