ฬีรดา
ทุกปัญหาจะเข้ามาเมื่อตอนเบญจเพส! นอกจาก 'วิฬาร์' จะตกงานแล้ว พี่ชายยังไปทำแมวตายอีก แมวบ้าอะไรไม่รู้ตัวละสามสี่แสน นั่นมันเงินเดือนเธอทั...