ตัวพิมพ์
เธอกับเขามีความลับที่บอกใครไม่ได้ร่วมกัน เธอจึงตั้งใจอยู่ห่างจากเขา แต่มีหนึ่งชีวิตที่ถูกเธอทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ เขาต้องการเอาคืนอย่างสาสม! ชีวิตต้องช...