เฌอมา
หากนี่คือบทเรียนชีวิตที่แสนเจ็บปวด เขาและเธอก็ขอน้อมรับมันไว้แต่โดยดี เมื่อทั้งสองได้ล่วงละเมิดความถูกต้อง ก้าวผ่านไปสู่ชีวิตคู่โดยไร้ซึ่งการเรีย...