เฌอมา
*หมายเหตุ : นิยายเล่มนี้ Reprint จากนิยายเรื่อง "ตรารัก" ที่เคยตีพิมพ์นะคะ สำหรับท่านที่เคยซื้อเล่มเก่ามาแล้วแนะนำให้โหลดทดลองอ่านมาลองอ่านก...