เฌอมา
ความผิดฐานลอบเข้าเขตพระราชฐานชั้นในที่ตามติดตัวหมายเอาชีวิต ทำให้หม่อมเจ้าหญิง "เมขลามาลัย" ซึ่งถูกคำอธิษฐานในพระสยามเทวาธิราชพัดหวนเอาตัวมา...