Frerozy
ใครจะไปรู้ว่าห้องใต้ดินข้างโบสถ์จะมี 'ประตูลับ' นำพาให้ฉันบังเอิญไปปลุก 'มังกร' ที่หลับไปกว่าพันปีตื่นขึ้นมาจนได้! ------ [พระ...