Ladies'man
ดีเค...เป็นผู้ชายเลวที่..ร้ายกว่าใครบนโลกที่ฉันเคยพบเจอมา เหมือนราชาปีศาจในฝันร้ายที่กลายเป็นจริง เขา..บังคับขืนใจฉันเพียงเพราะความพึงพอใจในร่างกายขอ...