พันธุ์พเยีย
เพราะความเจ็บช้ำที่ได้รับจากการกระทำของ ‘กรกันต์’ ทำให้ ‘เพ็ญพนอ’ ตัดสินใจเก็บเรื่องการตั้งครรภ์ที่เธอเพิ่งรับรู้หลังจดทะเบียน...