Freaky
"เสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ต้องมีใครสักคนยอมเป็นลูกแมว" เมื่อสองเดือนก่อนลูเซีย มิลเลอร์ โดนรุ่นน้องแย่งแฟนที่วางแผนอนาคตด้วยกัน...