เพื่อนแพง
“ไม่ต้องทำตัวกระแดะป้องกันน้ำเชื้อจากฉันหรอกนะ เพราะถ้าเธอท้องขึ้นมาจริงๆ ฉันมีปัญญาเลี้ยงลูกได้ แต่บอกไว้ก่อน…” ร่างสูงชี้นิ้วใส่ใ...