เพื่อนแพง
“แล้วอยากลองสัมผัสร่างกายของผมบ้างไหมล่ะคุณสไตล์ลิสต์คนสวย หืม…” คนพูดสาวเท้าเข้าไปใกล้ร่างบางมากกว่าเก่า “สนใจอยากลองแลกร...