เพื่อนแพง
“สัตว์นรก!” คำด่าทอแสนหยาบคายหยุดการเคลื่อนไหวของร่างสูง เรียวมะพยายามแล้ว พยายามที่จะอดกลั้นไม่ระเบิดอารมณ์ดิบของตัวเองออกมา เพราะเขาร...