Friend Ship
“กรี๊ด!!! ปล่อยนะจัสติน ปล่อย ฮือๆ ปล่อย!”  ร่างบางกรีดร้องเสียงหลงเมื่อใบหน้าหล่อร้ายของอดีตเพื่อนรักซุกไซ้ไปตามซอกคอระหงส์ เรีย...