เพื่อนแพง
เธอ… อยากหลบหนีไปให้ไกล เขา… วิ่งไล่เพื่อให้ได้กลับคืน ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากความรักอันหวานซึ้ง นำพาหัวใจสองดวงให้มาพบกันบนป...