เพื่อนแพง
"แหม... แสดงละครเนียนหรือเกินนะ ตกลงว่าเรียนคหกรรมหรือเรียนการแสดงมากันแน่!" เสียงเข้มประชดประชันมาแต่ไกล "ทำไม พอเห็นหน้าผมก็คิดเดินห...