เพื่อนแพง
“เธอถือศีลหรือ ฉันชอบนะผู้หญิงที่อยู่ในหลักศีลธรรม เพราะเวลาดึงคนสูงส่งลงมาเกลือกกลั้วกับของต่ำด้วย มันเร้าอารมณ์โคตรๆ เลยล่ะ!” เสียงเข...