เพื่อนแพง
ความใกล้ชิดอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่น แต่ต่างด้วยฐานะและชาติตระกูล!!! หมับ! “ณพ!” เสียงหวานตกใจเมื่อเห็นร่างสูงในช...