เพื่อนแพง
ความรักระหว่างสองคู่ที่ต่างด้วยวาระ และฐานะ แต่พวกเขาต้องมาบรรจบซึ่งกันและกัน แม้จะมีอุปสรรค์ดั่งขวากหนาม แต่รักย่อมคือรัก แล้วพวกเขาจะผ่านพ้นสิ่งเหล่...