เพื่อนแพง
สำหรับเธอ... มันคือความผิดพลาด สำหรับเขา... มันคือความรู้สึกจากส่วนลึก ความรักที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเดินทางมาบรรจบ สุดท้ายแล้วจะลงเอยเช่นไร ติดต...