เพื่อนแพง
วัชระ... นายแพทย์หนุ่มมาดสุขุม เขามีความอ่อนโยนเป็นอาวุธหลักในการมัดใจผู้หญิง หากสิ่งเหล่านั้นกลับไม่ใช้ไม่ได้กับเธอคนนั้น เมษยา... นักศึกษาสาวจอมแ...