เพื่อนแพง
เพราะรักในอดีตทำให้เขาฝังใจเจ็บ เขาจึงมองเธอเป็นเพียงผู้หญิงไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้น... “คนอย่างเธอน่ะหรือจะยอมทำอะไรให้ใครง่ายๆ โดยไม...