พร่างพระพาย
"ทุเรศ! สายตาสั้นแล้วยังจะมีหน้ามาวิจารณ์ ไสหัวนาย ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ!! ถ้าดูจนพอใจแล้วก็รีบออก ๆ ไปเสียที ชั้นจะได้รีบ ๆ แต่งตัว!!" เขินอา...