พร่างพระพาย
โดมีนิเก้ เจอาร์ เอคารอสกี้' หนุ่มเลือดลูกครึ่งไอริส - อังกฤษ บุตรชายหุ้นส่วนชาวต่างชาติของบิดาของราเชล นิสัย : ดุ โหด เจ้าคิดเจ้าแค้น และเจ...