พร่างพระพาย
"ปากดีขี้โอ่นักนะ แต่เสียใจน่ะสิ ที่ฉันชอบเห็นนายโดนจับมัดแบบนี้มากกว่า .. มันดูสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชดีออก" "แล้วคุณคิดจะจัดการกับผมต่อไปอย่างไร?" ยิ้...