แมงมุมใต้เตียง
หนอยแน่ะ!!! แก่! .. ม่าย .. จน! .. ไม่เจียม..ยังจะมาเล่นตัว!! ประเดี๋ยวแม่จิจับปล้ำทำหลัวเสียให้เข็ด!!! เรื่องราวความรักและพิศวาสลับๆ ระหว่างนายสาว...