ตะวัน
“ถ้าคุณอยากได้ฉัน คุณต้องให้ฉันมีอำนาจเหนือคุณ!” “ผมยอมให้คุณมีอำนาจเหนือผมได้แค่ที่เดียวเท่านั้น?” “ที่ไหน?” ...