ตะวัน
เพื่อตัดปัญหาการถูกมารดาคลุมถุงชน เรื่องไม่ง่ายเมื่อนลินีต้องกลายเป็นแฟนกำมะลอบ้าง แถมชีวิตภูดิศก็แสนดรามา ขัดกับความเสเพลของเขาในสายตาเธอ ใครจะรู้...