ตะวัน
“ไม่อ่อนโยนต่อสตรี ไม่ปรานีต่อเด็ก ไม่เป็นมิตรต่อคนชรา” นี่คือคำนิยามของนักธุรกิจหนุ่มอย่าง เฮกเตอร์ แบล็กฟอร์ด เจ้าพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ข...