Wanpud
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดสงครามเร็วขนาดนี้ อดีตแห่งการหักหลังและความเจ็บปวด ความเชื่อใจมีไว้ให้เพียงแค่คนเดียว ปัญญาประดิษฐ์แล้วอย่างไร ไม่ใช่ความจริ...