Wanpud
แม้จะอยู่ในยุคที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ แต่ชีวิตของสาวน้อยวัยสิบแปดกลับหนีไม่พ้นการคลุมถุงชน เมื่อพิศาลสกุลต้องการเกี่ยวดองกับอัศวพาณิช เพ...