Wanpud
ฤดูกาลเดินหน้าห้วงเวลาไม่เคยย้อนกลับ "ฝานจิ่วเยว่" ได้กลับมาใช้ชีวิตนักศึกษาธรรมดาอีกครั้ง จนกระทั่งหญิงสาวได้รับจดหมายนัดสัมภาษณ์จากบริษั...