อรุณนารา
เพราะความเมาเป็นเหตุ ทำให้ความบริสุทธิ์ของเจ้านายรูปงามเช่นเขา ถูกเลขาสาวอย่างเธอพรากมันไป ดังนั้นเธอจึงต้องรับผิดชอบเขาตามคำเรียกร้องไปทั้งชีวิต! ...