ดารานิล
ในความมืดมิดอันยาวนาน นานจนลืมความเจิดจ้าของแสงแห่งอาทิตย์ เขามีชีวิตอยู่ที่นั่น... ไร้ซึ่งความทรงจำ เฝ้ารอใครสักคนมาฉุดขึ้นจากหุบเหวแห่งอนัตตา เพียงเ...