เนตรสีนิล
เมื่อเอ็ดเวิร์ด เดอวีอองก์ ถูกความแค้นครอบงำหัวใจ เพราะถูกพรากมารดาอันเป็นที่รักไป ตราบจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายของมารดา เขาก็ไม่อาจจะมาทันได้ดูใจ ...