วรศิษฏ์
ทีแรกว่าจะไม่สน แต่พอได้ชิดใกล้ เหตุใดกลับหลงรัก...จนอยากปักหลักไว้กลางใจ ---------------------------------- “ซอไม่ควรอยู่คนเดียว” ...