Unpretty_No.9
อยู่ดี ๆ ก็โดนกล่าวหาว่าทำร้ายรุ่นน้องคนหนึ่ง นอกจากจะงงเป็นไก่ตาแตก หัวยังเกือบแตกเพราะถูก 'พี่ชาย'​ ของรุ่นน้องคนนั้นมาเอาเรื่องจนแทบเอาตั...