Unpretty_No.9
ฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะเข้ามาในชีวิต และนึกไม่ถึงว่าหลังจากวันนั้น ชีวิตที่เป็นของฉัน จะกลายเป็นของเขา เขากักขัง ครอบครองและมอบบางอย่างให้ฉันเสพติดมันอ...