เจ้าเอย
เมื่อมาเฟียพ่อลูกอ่อนที่ยังไม่ทิ้งลาย ต้องมาสะดุดรักคุณครูคนสวยที่เกลียดผู้มีอิทธิพล การบุกยึดพื้นที่หัวใจเพื่อให้ได้ครอบครองจึงเริ่มขึ้น