เจ้าเอย
"แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะหยุดนิ่งเพราะเคอร์ฟิว แต่สถานการณ์หัวใจต้องเดินหน้าเท่านั้น!" * เรื่องสั้นการกุศลเพื่อนำรายส่วนหนึ่งไปมอบให้โรงพย...