เจ้าเอย
เพราะน้องชายฝาแฝดหนีหายไปสร้างครอบครัว "แสนศรันย์" จึงต้องกลับมาสานต่องานที่บริษัทแทน และเพียงแค่มาทำงานวันแรก เลขาฯ ส่วนตัวอย่าง "มิน...