เจ้าเอย
"สาวดวงตก ปีชงอย่างบัวบูชา ได้ร่วมงานกับแดนเทพ รองประธานบริหารบริษัทสตาร์ตอัป ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส กระทั่งวันหนึ่งถูกบุณณดาเพื่...