จำปาลาว
“ทับทิม.. พี่มาแล้ว ตื่นเถอะเจ้า.. เราจะกลับบ้านด้วยกัน.. บ้านของเรา ตื่นเถอะเจ้า.. พี่มารับเจ้าแล้ว.. ยอดดวงใจของพี่ ตื่นเถอะคนดี.. พี่มาแล้ว...