จำปาลาว
ปฐมบทแห่งความรักต่างชาติพันธุ์ หากคุณซาบซึ้งกับความรักของ "องค์เคสินาคาพญานาค" ที่มีต่อ "พระนางพิลานารี" ครั้งนี้คุณอาจเสียน้ำตา...